ประกวดคลิปวิดีโอที่สื่อถึงเกม MapleStory หัวข้อ “Your Funny MapleStory”

ประชาสัมพันธ์

Nexon Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอที่สื่อถึงเกม MapleStory ภายใต้หัวข้อ “Your Funny MapleStory” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาการเข้าประกวด

 1. เนื้อหาในคลิปวิดีโอต้องเกี่ยวข้องกับเกม MapleStory โดยให้มีความตลก สนุกสนาน และครีเอทีฟ ตามแบบฉบับของคุณ (ไม่จำเป็นต้องเข้าไปเล่นในเกมจริงๆ ก็ได้ แต่ให้เนื้อหาวิดีโอมีสิ่งที่สื่อถึงเกม MapleStory)
 2. ชื่อคลิปต้องเขียนว่า “Your MapleStory ตามด้วยชื่อคลิปที่คุณตั้ง” เช่น “Your MapleStory ย้อนความฝันในวันวาน”
 3. ความยาวคลิป 1 – 5 นาที
 4. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องอยู่ในรูปแบบ Link Youtube
 5. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวด
 6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 7. ทางคณะกรรมการจัดงาน ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 8. คณะกรรมการจัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 9. คณะกรรมการจัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการประกวด

 • วันสมัครและส่งผลงาน: 2 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • วันประกาศคลิปที่เข้ารอบสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (หมายเหตุ)
 • ช่วงเวลาในการโหวต: 20 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
 • วันประกาศผล: 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุ: คณะกรรมการจาก Nexon Thailand จะทำการคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จะถูกอัพโหลดลงในอัลบั้มรูปภาพใน www.facebook.com/TH.MapleStory

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1: เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2: เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลที่ 3: เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote: เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท (หมายเหตุ)
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์: เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
 • รางวัล Popular Vote จะตัดสินจากยอดไลค์ของวิดีโอบน Facebook ณ วันสุดท้ายของการโหวต ดังนั้น คลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเท่านั้น จะเป็นคลิปที่มีโอกาสได้รางวัล Popular Vote

วิธีการตัดสิน

 • คณะกรรมการจาก Nexon Thailand จะเป็นผู้ตัดสินผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และผลงานที่ได้รางวัลทั้ง 5 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/TH.MapleStory

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu