ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล !!

ประชาสัมพันธ์

ตลาดต้นตาล ขอนแก่น เรียนเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา และบุคคลประชาชนทั่วไป
 • ผู้เข้าประกวดแบบบุคคล

เงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ตัวมาสคอตต้นตาล (หน้ากากต้นตาล)
  • ออกแบบมาสคอตหรือหน้ากากต้นตาล โดยสื่อถึงต้นตาลหรือตลาดต้นตาล
  • ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น เช่น Photoshop,Illustrator หรือ 3D เป็นต้น
  • แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับในรูปแบบ AI(Illustrator) ของโปรแกรม หรือไฟล์ภาพ JPEG หรือ PDFความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  • การออกแบบ 1 ชิ้นงาน จะต้องมีมิติให้เห็น 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง
  • เขียนอธิบาย concept และที่มาของตัวมาสคอต (ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4)
 2. ตัวสติ๊กเกอร์ไลน์
  • ตัวสติ๊กเกอร์จะต้องเป็นตัวเดียวกันกับมาสคอตที่ตนเองออกแบบ
  • ต้องออกแบบสติ๊กเกอร์ในไลน์อย่างน้อย 8 อารมณ์ ซึ่งสามารถสื่ออารมณ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน (สามารถมีข้อความได้ตามสมควรภายใน 1 กระดาษ A4 เช่นกัน)
 3. อื่นๆ
  1. ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
  2. ผู้เข้าประกวดสามารถโหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/TonTannMarket
  3. ส่งผลงานทาง E-Mail : tontannmascotcontest@hotmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท และทางต้นตาลจะทำสกรู๊ปพิเศษของผู้ชนะเลิศและเผยแพร่ในเพจตลาดต้นตาล โดยตัดสินจากคณะกรรมการและผู้บริหารตลาดต้นตาล
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์และ concept ดีเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมทางตลาดต้นตาลจะทำสกรู๊ปพิเศษและเผยแพร่ในเพจตลาดต้นตาล โดยตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้บริหารตลาดต้นตาล
 • รางวัล Popular vote หรือขวัญใจมหาชน จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยคัดเลือกจากผลคะแนนโหวตที่สูงสุดในเพจของตลาดต้นตาล
 • สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดติดอันดับ 20 คนสุดท้ายจะได้รับประกาศนียบัตร

กำหนดการการประกวด

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2561
 • คัดเลือกผลงาน 20 คน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบ 20 คนสุดท้าย และเริ่มเปิดโหวตในเพจตลาดต้นตาล วันที่ 4 – 20 พฤษภาคม 2561 (สำหรับรางวัล Popular vote)
 • ประกาศผลรอบรางวัลชนะเลิศ ทั้ง 3 รางวัล วันที่ 1 มิถุนายน 2561
 • มอบรางวัล ทั้ง 3 รางวัลที่ตลาดต้นตาล ขอนแก่น วันที่ 30 มิถุนายน 2561 (กำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม)

เกณฑ์การตัดสิน

 • รางวัลชนะเลิศ และ รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ถูกตัดสินจากคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และผู้บริหารตลาดต้นตาล ซึ่งถือเป็นการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว
 • รางวัล Popular vote หรือขวัญใจมหาชน จะถูกตัดสินจากผลโหวตสูงสุดในเพจตลาดต้นตาลต้นตาลโดยจะทาการเริ่มโหวตตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และจะทาการปิดโหวตในวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 และถือเป็นคะแนนการตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว

หมายเหตุ. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดต้นตาล ผู้จัดทำไม่สามารถเผยแพร่ที่อื่นได้และทางตลาดต้นตาลสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ เผยแพร่หรือปรับแต่งเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นๆของทางบริษัทฯได้ และถือเป็นลิขสิทธ์ขาดของตลาดต้นตาลโดยสิ้นเชิง

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 094-2100992
 • www.facebook.com/TonTannMarket
 • ใบสมัคร : [คลิ๊ก]
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu