ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018 !!

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018 ชิงเงินทุนพัฒนาโครงงาน พร้อมโอกาสในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยานศาสตร์นานาชาติ Intel ISEF 2018 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สาขาโครงงานที่เปิด

 1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. สาขาคณิตศาสตร์
 3. สาขาเคมี
 4. สาขาชีววิทยา
 5. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์
 6. สาขาวัสดุศาสตร์
 7. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 8. สาขาวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดระยะเวลา

generic lioresal

 • เปิดรับสม้คร พร้อมลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 29 กันยายน 2560

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนและส่งข้อเสนอโครงงาน

Antabuse online

 1. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องลงทะเบียน พร้อมกรอกข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการศึกษาให้เรียบร้อย ที่ www.nectec.or.th/sims/login
 2. เฉพาะหัวหน้าโครงงานลงทะเบียนข้อเสนอโครงงาน เลือกชื่อสมาชิกในทีมเข้ากลุ่ม พร้อมกรอกบทคัดย่อ และให้ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
 3. หัวหน้าโครงงาน upload ไฟล์ข้อเสนอโครงงานในระบบ
 4. ส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน มาที่ศูนย์ประสางานโครงงาน YSC ภูมิภาคที่ท่านสังกัด ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ : หากพบปัญหาในการลงทะเบียน ผู้สมัครโสามารถแจ้งหมายเลขบัตรประชาชน และ e mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนมาที่ sims@nectec.or.th

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการ YSC ฝ่ายพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 (สุนทรี)
 • e mail: fits@nectec.or.th

แหล่งที่มา  Lasix without prescription contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu