[ประกวด] ประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก

ประชาสัมพันธ์

Sea Concept Store “เอเชีย ฟรีไดฟ์ บูทีค” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิก ฟิน ฟรีไดฟ์ 4 สุดยอด แบรนด์ของโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Fin Freedive

 • Fin Freedive (ฟิน ฟรีไดฟ์) เป็นอุปกรณ์สำหรับกีฬาดำน้ำที่เรียกว่า Freedive (ฟรีไดฟ์) การดำน้ำตัวเปล่า เป็นกีฬาทางน้ำสมัยใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม สามารถเรียนรู้ได้เร็ว มีความปลอดภัยสูง และไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แบบดำน้ำลึก

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

 • นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการเข้าประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนแบรนด์ และไม่จำกัดจำนวนผลงาน
  • แบรนด์ Leaderfins จากประเทศ Estonia www.leaderfins.com
  • แบรนด์ SPIERRE จากประเทศ South Africa www.spirre.com
  • แบรนด์ Penetrators จากประเทศ Australia www.penetratorfins.com
  • แบรนด์ CarbonioGFT จากประเทศ Italy www.carboniogft.com
 2. ออกแบบลวดลายกราฟฟิก ลงบน Fin Freedive
  • แบรนด์ Leaderfins ขนาด (กว้าง) 22 x (ยาว) 85 ซม.
  • แบรนด์ Spierre ขนาด (กว้าง) 25 x (ยาว) 85 ซม.
  • แบรนด์ Penetrator ขนาด (กว้าง) 25 x (ยาว) 85 ซม.
  • แบรนด์ CabonioGFT ขนาด (กว้าง) 25 x (ยาว) 85 ซม.
   หมายเหตุ Link Download mock up : ทางผู้จัดจะส่ง Link เพื่อให้ดาวน์โหลด
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับการผลิต หรือเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน
 4. ผลงานต้องส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.pdf .jpg หรือ .png) และ  Ai./Ps. ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 600 dpi
 5. ผลงานที่ผู้เข้าประกวดนำเสนอ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิด ทาง Sea Concept Store จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น หากเจ้าของลิขสิทธิ์ทวงถาม ความเป็นเจ้าของ
 6. ผู้เข้าประกวดต้องให้สิทธิ์แก่ Sea Concept Store ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนและขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพการประกวดของผู้ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ
 7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์งานของ Sea Concept Store ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งให้ ทราบ เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใด ๆ จาก Sea Concept Store 

 8. หากพบภายหลังว่าผู้เข้าประกวดได้ทำผิดเงื่อนไขการประกวดและขาดคุณสมบัติ Sea Concept Storeขอระงับการให้รางวัลรวมถึงการเรียก คืนเงินรางวัลทั้งหมด
 9. ส่งผลงานพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ในตัวชิ้นงาน จัดส่งทาง E-mail : Info@seamastermind.com
 10. ผลงานออกแบบทุกชิ้น จะถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด

ระยะเวลา

 • กิจกรรม workshop แบรนด์คอนเซ็ปต์ ภายในเดือนมกราคม 2562 (ถ้าไม่สามารถเข้าร่วมทางผู้จัดจะส่ง Link ให้ผู้เข้าประกวดศึกษาเอง)
 • ส่งแนวคิดและผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการประกวด 30 เมษายน 2562 ผ่านทาง www.facebook.com/seaconceptstore

เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • การสื่อสารตามแบรนด์คอนเซ็ปต์ 25 คะแนน
 • ความสวยงาม 25 คะแนน
 • ผลการโหวตทางแฟนเพจ facebook.com/seaconceptstore 25 คะแนน
  • คะแนนมาจากจํานวนผู้ที่ Like / ถูกใจ งานออกแบบของผู้เข้าประกวด
  • จะนับโดยการจัดอันดับคะแนน Like ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
  • จะนับเฉพาะจํานวนคน Like ในภาพ ซึ่งอยู่ในอัลบั้มประกวดออกแบบของแฟนเพจ facebook.com/seaconceptstore เท่านั้น
  • จะนับเฉพาะจํานวนการ Like ถึงเวลา 24:00 ของวันที่ 30 เมษายน 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 
  • แบรนด์ Leaderfins  มี 3 รางวัล เป็นเงินมูลค่ารวม 20,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • แบรนด์ SPIERRE  รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เป็นเงินมูลค่ารวม 7,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • แบรนด์ Penetrators และหรือแบรนด์ Carbonio GFT  รางวัลชะเลิศ มี 1 รางวัล เป็นเงินมูลค่ารวม 7,000 บาท  พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล
  • แบรนด์ Leaderfins  เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • แบรนด์ SPIERRE  รางวัลรองชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • แบรนด์ Penetrators  หรือ Carbonio GFT รางวัลรองชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ ผู้ที่สนใจขอให้ส่งชื่อจริงนามสกุลจริง พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์ที่ติดต่อได้เบื้องต้นมาที่ผู้จัด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 02-203-0911
 • Inbox แฟนเพจ facebook.com/seaconceptstore

แหล่งที่มา contestwar.com

, , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu