มหาลัยกรุงเทพฯ เปิดลงทะเบียนภาควิชา Esport Games !!

ประชาสัมพันธ์

ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการเกมไทยเลยก็ว่าได้ เมื่อทางมหาลัยกรุงเทพฯ ประภาศเปิดวิชา Esport Games ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่เปิดโอกาศให้นักศึกษาทุกคณะสามารถเลือกลงเรียนได้ โดยจะเป็นวิชาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ Esport และการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้มหาลัยกรุงเทพฯ ได้ให้จำนวนหน่วยกิตของวิชานี้ทั้งหมด 3 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,700 บาท + ค่าห้อง Lab อีก 1,000 บาท ซึ่งในการเรียนรายวิชานี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม Workshop ดีๆ และส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนศึกษาอีกกว่า 100,000 บาท

สำหรับเรื่องนี้ ผมคิดว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการแข่งขันของงาน Esport และเชื่อว่าน่าจะผลิตบุคลากรที่ดีในอุตสาหกรรมเกม และ Esport ได้มากยิ่งขึ้น และอาจเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วย

แหล่งที่มา Bangkok University

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu