มหาลัยกรุงเทพฯ เปิดลงทะเบียนภาควิชา Esport Games !!

//มหาลัยกรุงเทพฯ เปิดลงทะเบียนภาควิชา Esport Games !!

ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการเกมไทยเลยก็ว่าได้ เมื่อทางมหาลัยกรุงเทพฯ ประภาศเปิดวิชา Esport Games ซึ่งเป็นวิชาเลือกเสรีที่เปิดโอกาศให้นักศึกษาทุกคณะสามารถเลือกลงเรียนได้ โดยจะเป็นวิชาเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ Esport และการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้มหาลัยกรุงเทพฯ ได้ให้จำนวนหน่วยกิตของวิชานี้ทั้งหมด 3 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,700 บาท + ค่าห้อง Lab อีก 1,000 บาท ซึ่งในการเรียนรายวิชานี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าร่วม Workshop ดีๆ และส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงทุนศึกษาอีกกว่า 100,000 บาท


สำหรับเรื่องนี้ ผมคิดว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการการแข่งขันของงาน Esport และเชื่อว่าน่าจะผลิตบุคลากรที่ดีในอุตสาหกรรมเกม และ Esport ได้มากยิ่งขึ้น และอาจเป็นตัวอย่างให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกด้วย

แหล่งที่มา Bangkok University

 


By | 2017-11-11T11:11:25+00:00 November 12th, 2017|ประชาสัมพันธ์|0 Comments