มาแข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้กัน !! รัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ : ศึกช้างเหล็ก

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการ “แข่งขันหุ่นยนต์ต่อสู้ รัตนโกสินทร์โรบอทเกมส์ : ศึกช้างเหล็ก” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตร
Antabuse reviews

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • รุ่นเล็ก
  • มีสมาชิกตั้งแต่ 1 ถึง 3 คน ระดับการศึกษาต่่ากว่าอุดมศึกษา (ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, ปวช.)
  • ทุกทีมมี ครู/อาจารย์ ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน (สามารถเป็นที่ปรึกษาพร้อมกันหลายทีมได้)
  • ผู้แข่งขันแต่ละคนลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 • รุ่นใหญ่
  • มีสมาชิกไม่เกิน 5 คน ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา และ ต้องมีอาจารย์ ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน (ที่ปรึกษาสามารถเป็นพร้อมกันได้หลายทีม) หรือ
  • nolvadex without prescription

  • ทีมที่มีสมาชิกในทีมมากกว่า 2 คน ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา และ ต้องมีอาจารย์ ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 คน (ที่ปรึกษาสามารถเป็นพร้อมกันได้หลายทีม) หรือ
  • ทีมที่มีสมาชิกในทีมมากกว่า 2 คน มีอายุมากกว่า 22 ปีขึ้นไปไม่ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
  • ผู้แข่งขันแต่ละคนลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2560
 • แข่งขันในวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560

รางวัลการแข่งขัน

  cheap lioresal

 • รุ่นเล็ก
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลชมเขย เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน (ทุกทีม)
 • รุ่นใหญ่
  • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขัน (ทุกทีม)

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/Rattanakosinrobotgame

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu