[รับสมัคร] ESport ไทยประกาศหาตัวแทนแข่งซีเกมส์ด้านเกม Hearthstone !!

ประชาสัมพันธ์

ประกาศ !! สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ต ประเภทเกม Hearthstone เข้าร่วมทดสอบฝีมือเพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เพิ่มเติมอีก 1 ประเภทเกม

เนื่องด้วยมหกรรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้ ได้มีการประกาศเพิ่มเกมที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเข้ามาอีก 1 ประเภทคือ เกม Hearthstone ซึ่งเป็นเกมที่ 6 ต่อจากเกมที่ได้มีการประกาศเอาไว้ก่อนหน้า

โดยการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตในครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) ได้รับมอบหมายหน้าที่จาก การกีฬาแห่งประเภทไทย (กกท.) ให้ทำการคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตที่มีคุณสมบัติและความสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทย โดยทางสมาคมฯ จะทำการเปิดรับสมัครนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าร่วมทดสอบฝีมือจาก 5 ประเภทเกมตามรายชื่อที่ได้ระบุไปข้างต้น เพื่อคัดเลือกนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยไปแข่งขันในซีเกมส์ครั้งที่ 30 โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติ

  1. มีสัญชาติไทย
  2. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการแข่งขัน
  3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  4. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี ให้ผู้ปกครองโดยชอบธรรม อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)
  5. นักกีฬาจะต้องมีเวลาและสามารถเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมได้ตามที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกำหนด
  6. นักกีฬาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติตามกฎและระเบียบ ของสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้อย่างเคร่งครัด

กำหนดการรับสมัคร

  • วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562

สนใจ

  • สมัครเข้าร่วมทดสอบได้ที่นี่ : [คลิก]
  • ขั้นตอนการสมัครตามลิงค์นี้ : [คลิก]

แหล่งที่มา TESF

, , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu