เปิดให้เรียนฟรีหลักสูตร Game Development Project Management มาสมัครด่วน !!

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟ และเกมภายใต้หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม” (Game Development Project Management) มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการผลิตเกม เพื่อรับผิดชอบกำกับดูแลกระบวนการผลิตในห้สำเร็จลุล่วงตามที่วางแผน ที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ หรือ อุตสาหกรรมดิจิทัล รวมทั้งผลิตกำลังคนที่มีความรู้ความสามารถด้านทัหษะวิชาชีพ

กำหนดการ

  • อบรมทุกวันอาทิตย์
  • เริ่มอบรมเดือน มิถุนายน – กันยายน พ.ศ. 2562

ปล1. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ปล2. รับจำนวนจำกัด
ปล3. เรียนจบมีใบ Certificate จากมหาลัย
ปล4. ไม่ได้เรียนเขียน Code แต่เรียนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม

สนใจ

  • ลงทะเบียน : [คลิก]
  • ติดต่อสอบถาม :
    • อาจารย์พีรพงษ์ สุทินฤกษ์
    • โทร. 095-920-4994
, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu