แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 !!

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการ แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Microsoft Office Specialist World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ คือผู้ที่เกิดหลัง 1 มิถุนายน 2540 (ค.ศ. 1997)
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition ปี 2017 ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรมเดิม
  3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office

ระยะเวลารับสมัคร

  • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านเว็บไซด์

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 026826350 ต่อ 522-524

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu