แข่งขันบอร์ดเกมธุรกิจ “Thai-Nichi Business Board Game Challenge 2019”

ประชาสัมพันธ์

สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 และระดับ ปวช. ปวส. สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมธุรกิจ “Thai-Nichi Business Board Game Challenge 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 หรือระดับ ปวช. ปวส. ของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ 

รูปแบบกิจกรรม

 • เป็นลักษณะการแข่งขันบอร์ดเกมธุรกิจจำลองกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรถยนต์ใหม่ (New Product Development Strategy) เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกร (Innovator) นักพัฒนาธุรกิจยานยนต์ในตำนานของปี 2019 
 • การแข่งขันบอร์ดเกม Thai-Nichi Business Board Game เป็นแบบทีม (ทีมละ 2 คน) 
  (1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ทีม)

เกมที่ใช้ในการแข่งขัน

 • Kraftwagen เป็นบอร์ดเกมประเภท Business Strategy & Economic เน้นการบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) และการใช้เทคนิคเพื่อปรับปรุง พัฒนา วิจัยนวัตกรรมยานยนต์ตามกลไกของบอร์ดเกม เพื่อสร้างรถยนต์ที่มีสมรรถนะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาด

Theme ของบอร์ดเกม

 • เกมนี้จะให้ผู้เข้าแข่งขันสวมบทบาทเป็นนวัตกรของบริษัท เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหม่ (New Product Development: NPD) ทีมที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ได้อย่างถูกจังหวะ รวดเร็วและตอบโจทย์ลูกค้า และวางกลยุทธ์ได้ดีจะสามารถเพิ่มความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ได้อย่างยั่งยืนตามวิถีการพัฒนากระบวนการแบบลีน (Lean System) และ Agile Method ผู้ที่ชนะจะได้รับการจารึกในฐานะตำนานนวัตกร (Innovator) ผู้พัฒนายานยนต์อันเลื่องชื่อ สำหรับปี 2019  

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2562
 • แข่งขันในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

รางวัลการแข่งขัน (รวมมูลค่ากว่า 12,000 บาท)

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท 
 • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท 

หมายเหตุ ทุกรางวัลได้รับ certificate และรางวัลชนะเลิศ รองอันดับที่ 1-2 จะได้รับโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : rawich@tni.ac.th
 • www.facebook.com/MIinnovator

แหล่งที่มา http://contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu