โครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจําปี 2561 !!

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จ้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัด “โครงการออกแบบพัฒนาโปรแกรม ARU POST OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจําปีงบประมาณ 2561” พร้อมเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าแข่งขันพัฒนาโปรแกรมรับ-ส่งพัสดุ โดยรับสมัครทีมผู้พัฒนาโปรแกรมจำนวน 1-3 คนต่อทีมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน

กำหนดการ

  • เริ่มรับสมัครวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  –  10 กุมภาพันธ์  2561
  • ส่งข้อเสนอโครงการ 20 กุมภาพันธ์ 2561
  • แข่งขันในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

สถานที่ในการจัดงาน

  • ห้องอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รางวัล

  • เงินรางวัลรวมกว่า 5,000 บาท
  • เกียรติบัตร

ส่งใบสมัครได้ที่

  • คณะวิทยาการจัดการ
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  • หรือ e-mail : sutamard@aru.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu