[โอกาสทำฝันให้เป็นจริง] Thailand Animation Pitch 2018 (TAP) เปิดแล้ว !!

ประชาสัมพันธ์

“Thailand Animation Pitch 2018 (TAP) Opens โครงการใหญ่ใหม่ล่าสุดจาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และ TACGA  เปิดแล้ววว !!”

ขอเชิญทุกคนที่มี Concept งาน Animation series และสนใจอยากจะร่วมใน Pitching events/platform ต่างๆ ส่ง proposal เข้ามาสมัครโครงการ TAP โดยโครงการนี้จะมีกิจกรรม Workshop เพื่อช่วยให้เราจัดทำออกแบบ project ~ pitch strategy ให้ดียิ่งขึ้น เช่น concept development, script writing, pitching bible and techniques ฯลฯ ทั้งนี้ในโครงการ จะมีการคัดสรรโปรเจกต์เพื่อไป pitch ในตลาดต่างประเทศรวมไปถึงการการ Matching กับช่อง และสื่อของไทยอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • นิติบุคคล (SME) บุคคลธรรมดา นักศึกษา 
 • ไม่จำเป็นต้องเป็น animation studio ค่ะ หาก project ของท่านผ่านการคัดเลือก ทางโครงการจะจัด matching กับ animation studio ไทยมาร่วมผลิต

รางวัล

 • โปรเจกต์ที่ผ่านการคัดสรรจะได้รับ
  • ทุนในการผลิต teaser
  • pitch กับ broadcaster , buyers ไทย
  • สนับสนุนในการไป pitch ตลาดต่างประเทศ 

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่ง proposal (working title/format/target age audience/proposed storyline)
 • นิติบุคคล แนบ company profile
 • บุคคลธรรมดา นักศึกษา แนบ CV.
 • ส่งมายัง thailand.animation.pitch@gmail.com ภายในวันที่ 30 พค. 2561

กำหนดการ และการติดต่อ

 • Workshop (เปิดสำหรับทุกท่าน) 9-10 มิถุนายนนี้
 • สอบถามเพื่อเติมได้ที่เมล์ thailand.animation.pitch@gmail.com

แหล่งที่มา TACGA

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu