Acer ต้อนรับฮีโร่กลับไทย !! ทีมอัลฟ่า เร้ด นักกีฬา ESport เกม DOTA2

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จํากัด โดยผู้จัดการฝ่ายการตลาด นายกิติวุฒิ พิมพาหุ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับคณะนักกีฬาของไทย ทีมอัลฟ่า เร้ด ได้แก่ นายกิตติกร อินทร์เงิน (ที่ 1 จากซ้าย), นายธีทัต เตชะวัฒนากุล (ที่ 2 จากซ้าย), นายธนธรณ์ ศรีเอี่ยมกูล (ที่ 3 จากซ้าย), นายพิพัฒน์ ปริยชาติ (ที่ 5 จากซ้าย), นายภูมิพัฒน์ ไตรสิริพานิช (ที่ 6 จากซ้าย), และ นายชานนท์ ชิวปรีชา (ที่ 7 จากซ้าย) ที่ได้้ไปเข้าร่วมแข่งขัน “DOTA2” Predator league Tournament โดย เอเซอร์ เป็นผู้จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในฐานะนักกีฬา ESport ของไทย ซึ่งได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคมที่ผ่านมา โดยสายการบินแอร์เอเชีย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu