Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560 !!

ประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบการ e-Commerce สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2560 : Best e-Commerce Website Award 2017 ชิงโล่ห์ประกาศเกียรติ พร้อมโอกาส และสิทธิพิเศษมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์
 2. ได้รับเครื่องหมาย DBD Registered
 3. เว็บไซต์ยังสามารถใช้งานและทำการซื้อขายอยู่ในปัจจุบัน
 4. ไม่จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการที่ผิดกฎหมาย

ประเภทรางวัล

แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 1. ด้านการบริหารจัดการ e-Commerce
 2. ด้านการตลาดสร้างสรรค์ (Creative Marketing)
 3. ด้านความน่าเชื่อถือ e-Commerce

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมประกวด

 1. โอกาสสำหรับผู้ชนะการประกวด จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาทิ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ Social Media
 2. สำหรับ Best e-Commerce Website จะได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
 3. ได้สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในงาน Thailand e-Commerce Day 2017

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤษภาคม 2560

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่แบบฟอร์มด้านล่างนี้
 2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน
 3. จะแจ้งผลการสมัครให้ท่านทราบผ่านอีเมล์ที่ท่านระบุไว้ตามใบสมัคร จากนั้นจะส่งรายละเอียดเอกสารที่ท่านต้องเตรียม เพื่อการประกวดรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 094-6324823, 02-5475959-60
 • e-mail : dbdecommerce2017@gmail.com, info@joyfulness.asia ,e-commerce@dbd.go.th
 • Facebook : www.facebook.com/DBDeCommerce

แหล่งที่มา contestwar

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu