“บอร์ดเกมในสวน”… สวนโมกข์ กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์

สมาคมบอร์ดเกม ร่วมกับ กทม. และ บางกอกกำลังดีมาร่วมจัดบอร์ดเกมในสวนในงาน “บางกอกกำลัง (ใจ) ดีที่สวนโมกข์กรุงเทพ” มาเล่นบอร์ดเกมในวันสบาย ๆ พูดคุยกับนักออกแบบ และมารู้จักบอร์ดเกมไทยกันและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วันเวลาและสถานที่

  • วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565
  • เวลา 10.00 – 16.00 น. 

แหล่งที่มา สมาคมบอร์ดเกมประเทศไทย Thailand Board Game Association

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu