กลับมาแล้ว กิจกรรม Character Licensing Workshop ปี 7

ประชาสัมพันธ์

กลับมาแล้วจัดแน่นอน สำหรับผู้ที่ชื่นชมและมีใจรักในการออกแบบคาแรคเตอร์ !!! กับกิจกรรมประจำปีของเหล่า character designer ทั้งหลาย “กิจกรรม Character Licensing Workshop ปี 7” สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม และร่วมสนับสนุนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ การส่งงานเข้าร่วมกิจกรรม Workshop

 • 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • 1.1 เป็นผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สัญชาติไทย
 • 2. หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าร่วม Workshop
  • 2.1 สมัครเป็นทีม ทีมละ 2 คน ประกอบด้วย นักออกแบบหนึ่งคน และนักการตลาดอีกหนึ่งคน สามารถส่งได้ทั้งในนามส่วนบุคคล หรือ ในนามองค์กร
  • 2.2 ส่ง Character Sheet ของตัวละครที่ได้ออกแบบไว้แล้ว (ระบุแนวความคิด, ข้อมูลตัวละคร, ภาพด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง, Action Pose และสีหน้าตัวละคร) อาจเป็นตัวเดียว หรือหลายตัวในกลุ่ม (ไม่ควรเกิน 4 ตัว) ไม่จำกัดเทคนิคการสร้างสรรค์ พร้อมชื่อผลงาน
  • 2.3 ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ PDF
  • 2.4 ผลงานต้องมาจากการสร้างสรรค์ของผู้ส่งผลงานเอง โดยมิได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น และต้องไม่เคยนำไปใช้งานในเชิง licensing หรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อนผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะต้องเข้าร่วมการสัมนาให้ครบทุก section

สำหรับผู้ที่สนใจ

 • ส่งผลงานการออกแบบ character ของตัวเอง ซึ่งจะเป็น character ที่ออกแบบขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้ หรือจะเป็น character ที่มีอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้มีการทำตลาดหรือออกขายในรูปแบบ licensing โดยให้แจ้งความประสงค์การเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งส่งผลงานเป็นไฟล์ pdf มายัง e-mail : characterlicensingworkshop@gmail.com
 • ปล.กำหนดการรายละเอียดกิจกรรม ,สถานที่ และเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

แหล่งที่มา TACGA

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu