[งานแข่งขัน] การแข่งขันผลิตข่าวด้วยสมาร์ทโฟน (MOJO)

ประชาสัมพันธ์

เปิด ปรับ เปลี่ยน สู่โลก Digital Business and Innovation ในงาน BUSIT DAY คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ โดยสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ได้ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เชิญนักเรียนและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3-6 หรือระดับวิชาชีพ ปวช/ปวส ระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2 สมัครเข้าร่วมแข่งขัน “การผลิตข่าวด้วยสมาร์โฟน (MOJO)”

ข้อกำหนด

 • ทีมละ 4 คน
 • นักเรียนและนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 3-6 หรือระดับวิชาชีพ ปวช/ปวส ระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2
 • สมัครผ่านระบบ eventbrite เท่านั้นกรอกข้อมูลการสมัคร ที่สำคัญโปรดระบุชื่อทีม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ชัดเจน

รายละเอียดการแข่งขัน

 • แข่งขันทำคลิปข่าวขนาดสั้น ซึ่งมีรูปแบบการแข่งขันดังนี้
  • ช่วงที่ 1 เข้าฟังบรรยายเทคนิคการถ่ายวีดิโอ MOJO
  • ช่วงที่ 2 ชี้แจงโจทย์การทำข่าวซึ่งเป็นการถ่ายทำภายในกิจกรรมงาน ฺBusit Day : Digital Business and Innovation
  • ช่วงที่ 3 ตัดต่อลำดับภาพเพื่อนำเสนอ
  • ช่วงที่ 4 นำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินและมอบรางวัล

วันเวลา และสถานที่ในการจัดงาน

 • การแข่งขัน/ตัดสินและมอบรางวัล จัดขึ้นในวันเดียวคือ วันที่ 10 มกราคม 2563
 • ณ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อาคารเอนกประสงค์ อาคาร 6 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 122/41 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • อาจารย์สุชาดา ท้าวลอม
 • 089-169-9939
 • หรือ Facebook Page : MultimediaCPC
 • ลงทะเบียน : [คลิก]

แหล่งที่มา eventbrite.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu