[งานแข่งขัน] “Space Flying Robot Programming Challenge 2020” มาเขียนหุ่นยนตร์ไปอวกาศกัน

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่น (JAXA), องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐ (NASA) และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา – นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Space Flying Robot Programming Challenge 2020” ครั้งแรกของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และทีมชนะเลิศจะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Kibo Robot Programming Challenge 2020 รอบชิงแชมป์เอเชีย ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น

เกณฑ์การสมัคร

 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีม สมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน (หัวหน้าทีม 1 คน และสมาชิก 2 คน)
 2. ส่งใบสมัครมาที่อีเมล paritat@nstda.or.th (หมดเขตส่งใบสมัคร 19 มี.ค.63) เมื่อทางโครงการฯ ได้รับใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่ง ID และ Password ให้กับหัวหน้าทีมทางอีเมล เพื่อใช้ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุม Astrobee ใน Server ของ JAXA และใช้เป็น ID สำหรับการแข่งขันในรอบคัดเลือก
 3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บังคับหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศ  Astrobee ของ NASA ตามภารกิจที่กำหนด
 4. ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 จะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ในเกม Simulationโดยใช้เซิฟเวอร์ของ JAXA ประเทศญี่ปุ่นทำการแข่งขัน
 5. ในการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 จะเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee จริง ณ Tsukuba Space Center ประเทศญี่ปุ่น โดยสื่อสารตรงไปที่สถานีอวกาศนานาชาติ ซึ่งมีนักบินอวกาศเป็นผู้ควบคุมการแข่งขัน
 6. ผลตัดสินการแข่งขันของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 มีนาคม 2563
 • การแข่งขันรอบคัดเลือก (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 • การแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  (ทางโครงการฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดให้กับทีมชนะเลิศของประเทศไทย)

เงินรางวัลการแข่งขัน

 • ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 • ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ทีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดตสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar.com

, , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu