[งานประกวด] ประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ “ครอบครัวสัตว์ป่า”

ประชาสัมพันธ์

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์และธีม LINE หัวข้อ “ครอบครัวสัตว์ป่า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ออกแบบสติกเกอร์ ภายใต้หัวข้อ “ครอบครัวสัตว์ป่า” จำนวน 20 ตัว อาทิเช่น ทีมขาหมู, หุบเสือป่า, ทุ่งหญ้าซาวันน่า, โซนออสเตรเลีย (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคาบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
 2. ออกแบบไลน์ธีมที่ใช้รูปภาพของสติกเกอร์ภาพนิ่ง/ สติกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวที่ส่งประกวดมาเป็นส่วนประกอบ
 3. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กาหนด ดังนี้
  • รูปแบบที่กาหนดสาหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง
   • รูปแบบไฟล์ (Format) : PNG
   • ขนาด : กว้าง 370 พิกเซล X สูง 320 พิกเซล
  • รูปแบบที่กาหนดสาหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)
   • รูปแบบไฟล์ (Format) : APNG
   • ขนาด : กว้าง 370 พิกเซล X สูง 320 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล
   • ระยะเวลาเคลื่อนไหว : (1 – 4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว
   • ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งผลงานทั้งธีมและสติกเกอร์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • ประกาศผลในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

การตัดสินผลงาน

คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 • ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
 • ความสามารถในการนาสติกเกอร์และธีมไปใช้ได้จริง

หมายเหตุ ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,00 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

หมายเหตุ ในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกมากกว่า 1 รางวัล ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข 038-318444

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu