[งานประกวด] งานประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ “วอลเลย์บอลไทย” ภายใต้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับนําไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์และการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลไทย ภายใต้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
 2. เพื่อนําเสนอภาพลักษณ์ใหม่ของวอลเลย์บอลไทยที่มีความทันสมัย และมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นที่จดจําถึงวอลเลย์บอลไทย
 3. เพื่อนําไปใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ดําเนินกิจกรรมต่างๆได้สวยงามและเหมาะสม
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการประกวดตราสัญลักษณ์ก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับวอลเลย์บอลไทยมากขึ้น

แนวความคิดการออกแบบ

 • ตราสัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์วอลเลย์บอลไทยดูโดดเด่นสื่อถึงความเป็นชาติไทย ทันสมัยเป็นสากล และเป็นสื่อกลางที่จดจําง่าย

คุณสมบัติของผู้เสนอผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จํากัดเพศและอายุ
 2. สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

 • โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ www.volleyball.or.th
 • ส่งผลงานทางอีเมล์สมาคมฯ info@volleybalLor.th และ tvavolley@gmail.com
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 (ส่ง E-mail ไม่เกิน 24.00 น.)

หมายเหตุ : ระยะเวลาการดําเนินงานโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • เลขที่ 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชั้น 17 ห้อง 2
  การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
 • โทรศัพท์: 02-1709491-93

สนใจสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com/

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu