[งานประกวด] แบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy”

ประชาสัมพันธ์

สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการของทางสมาคมฯ
 2. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (logo) สำหรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมของ iSign Academy

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

 • ผู้ประกอบการ / นักเรียน นักศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ

การส่งผลงานเข้าประกวด

 • กำหนดส่งผลงานทาง e-mail : tabda.tic@gmail.com ภายในวันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยต้องระบุชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, สถานประกอบการ/สถาบัน และ e-mail address ที่สามารถติดต่อได้ (ตามแบบฟอร์มใบสมัคร และแนบมาพร้อมกับผลงาน)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 1 รางวัล เป็นเงินรางวัล 5,000 บาท

หมายเหตุ ทุกรางวัลได้รับการสัมภาษณ์ลงวารสาร Graphics & signs magazine พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา
 • คุณชนาภา เนตรดี โทรศัพท์ 085-7853471
 • Facebook : TABDA
 • ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com/

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu