[งานประกวด] ประกวดออกแบบมาสคอต”PSUIC Mascot Design Contest”

ประชาสัมพันธ์

Prince of Songkla University International College ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต”PSUIC Mascot Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แนวความคิดและรายละเอียดการส่งผลงาน

 1. ออกแบบมาสคอตออกมาในลักษณะใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ หรือสิ่งของ โดยเน้นองค์ประกอบหลักคือ “ปีก”
 2. สะท้อนถึงความเป็นวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ คือมีความ Creative, Digital และ International
 3. มีตัวอักษร PSUIC ปรากฎอยู่บนตัวมาสคอต
 4. ตัวมาสคอตจะต้องมีลักษณะไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการจดจำ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย
 5. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน
 6. อธิบายตัวผลงานและแนวคิดในการออกแบบโดยสังเขป โดยสามารถอธิบายเป็นข้อความหรือวีดิโอก็ได้

วิธีส่งผลงานและกำหนดเวลา

 • ส่งไฟล์ผลงานมาที่ thantikorn.c@psu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. 63 โดยให้ข้อมูลดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุล
  • สาขาหรือคณะที่สังกัด
  • หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ติดต่อได้สะดวก
  • ใบยินยอมเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดที่ลงนามแล้ว โดยส่งแนบมาพร้อมกับผลงาน
 • ประกาศผลทางเว็บไซต์ uic.psu.ac.th และทาง Facebook : PSUIC Prince of Songkla University International College วันที่ 23 มิถุนายน 2563

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 074-289400
 • thantikorn.c@psu.ac.th
 • รายละเอียดทั้งหมด : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu