[งานประกวด] ประกวดออกแบบของเล่น Tooney Toy Design Competition 2020

ประชาสัมพันธ์

Tooney Toy Museum ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของเล่น Thailand Toy Design Competition 2020 Foster Creativity, Concentration and Knowledge Through STEM ชิงรางวัลรวมมูลค่า 35,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • งานประกวดนี้ประสงค์ที่จะผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจกับการออกแบบของเล่นที่ไม่ได้มีไว้แค่เล่นอย่างเดียวแต่สามารถมีประโยชน์ต่อเด็กๆ ได้ เปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคน รวมถึงนักเรียนมัธยม เพื่อแสดงความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบของเล่น นอกจากนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดโดยนำมาตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ของเล่นตูนนี่ เพื่อตระหนักว่าของเล่นนั้นไม่ได้เพียงแค่สนุก แต่มอบความรู้และเพิ่มพูนความสามารถทางปัญญา

ขอบเขตของผู้เข้าแข่งขัน

 • นักเรียน
 • นิสิต นักศึกษา
 • ประชาชนทั่วไป

หัวข้อประกวด

หัวข้อหลัก : ของเล่นปลูกความรู้เกี่ยวกับ STEM แบ่งย่อยเป็นดังนี้…

 • ของเล่นเพื่อสร้างสกิลการแก้ไขปัญหาสำหรับเด็ก
  Toys as Instructional Tools in Developing Problem-Solving and Critical Thinking Skills in Children
 • ของเล่นเพื่อเพิ่มสมาธิในตัวเด็ก
  Toys As A Tool To Increase Concentration In Children
 • ของเล่นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆสำหรับอาชีพในอนาคต
  Inspiring Future Careers Through Role-Playing Toys

ขอบเขตผลงาน และการส่งผลงานรอบ Design Phase

 • ผลงานจะต้องระบุชัดเจนว่าโฟกัสหัวข้อใดบ้าง และของเล่นสร้างขึ้นเพื่อ เด็กอายุ 4-8 หรือ 8-12 ขวบ
 • ผลงานต้องเป็นผลงานที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุที่มาของโครงการต้นแบบ จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 • ผลงานสามารถถูกผลิตได้ และเครื่องมือหรือส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ระบุไว้ชัดเจน
 • ทีมนึงสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ชิ้นแต่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพวาดดีไซน์ของเล่น ซึ่งสามารถทำได้แบบ 2D หรือ/และ 3D ควรมีรูปภาพอย่างน้อย 2 รูปเพื่อแสดงด้านหน้า และด้านหลัง
 • ใบสมัครประกวดควรส่งเป็น ไฟล์ doc หรือ pdf และแนบรูปภาพทั้งหมดในไฟล์นั้นๆ นำส่งผลงานผ่านสื่ออนไลน์ โดยเปิดเว็ปไซต์เพื่อแนบผลงานผ่าน Google Forms พร้อมกับใส่ข้อมูลส่วนตัวของทีม
 • ผู้แข่งขันที่เข้ารอบจะต้องนำเสนอแผนฯ สร้างตัวอย่างของเล่น โดยทางผู้จัดงานจะมีงบประมาณให้ 2,000 บาท ต่อทีมที่เข้ารอบ และสรุปผลงานที่ดำเนินการต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อตัดสินผู้ชนะใน Final Round

กำหนดระยะเวลา

 • วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020 : Opening ceremony and workshop for Toy Competition เปิดตัวงานประกวดพร้อมกับ Workshop เกี่ยวกับวิธีคิด วิธีวาด 2D Design สำหรับของเล่นที่ KXInnovation ใน Bangkok Design Week สามารถเข้าร่วมได้ฟรี
 • หมดเขต รับสมัครรอบ Design Phase 9 มีนาคม 2020 ส่งใบสมัครออนไลน์ที่ https://forms.gle/6KnfgKEG4N8rmYLa7

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จะได้รับเงินสด 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินสด 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จะได้รับเงินสด 5,000 บาท

หมายเหตุ : นอกจากนี้หลังจากที่การประกวดเสร็จอาจมีนิทรรศการ จัดที่มิวเซียมโดยนำของเล่นที่ตรงกับหัวข้อทั้งหมดนำมาโชว์เพื่อเสริมความรู้ให้แก่เด็กในด้าน Problem-Solving and Critical Thinking Skills, Concentration and STEM และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยลิขสิทธิ์ผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการฯ องค์กรร่วมสนับสนุน คณะนักศึกษาผู้ส่งผลงานและสถาบันของนักศึกษาที่ส่งผลงาน

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/TooneyMuseum
 • สมัครออนไลน์ : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu