[งานประกวด] “WECOMICS CONTEST 2021” งานประกวดวาดการ์ตูน

ประชาสัมพันธ์

WeComics ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน “WECOMICS CONTEST 2021” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาส Go inter เผยแพร่ผลงานในต่างประเทศ และลุ้นรางวัลพิเศษจาก Foodpanda

กฏกติกาและเงื่อนไขต่างๆ

 1. วาดการ์ตูนแนวไหนก็ได้
 2. ต้องส่งการ์ตูนอย่างน้อย 3 ตอน ในระยะเวลาที่กําหนด
 3. การ์ตูนจะต้องเป็น 4 สี เท่านั้น
 4. การ์ตูนจะต้องเป็นแบบเลื่อนลง ความกว้าง 800 พิกเซล และ ความยาวที่ขั้นต่ำ 50 ช่อง หรือ 50,000 พิกเซล ต่อ 1 ตอน
 5. ผู้เข้าประnวดสามารถส่งผลงานเรื่องก็ได้ ไม่จํากัด
 6. เจ้าของผลงานยินยอมให้ทีมงานของ WeComics TH มีสิทธิ์ในการนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการโปรโมท เผยแพร่ หรือแก้ไขดัดแปลงได้
 7. ไม่อนุญาตให้นําผลงานของบุคคลอื่นมาใช้ในการประกวด
 8. ผลงานของนักเขียนต้องไม่ติดสัญญาnารวาดหรือสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์มาจากแพลตฟอร์มอื่นหรือบริษัทอื่น
 9. เนื้อหาหรือวาดภาพใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อห้ามข้อใดที่กําหนดไว้ทางทีมงานขอ สงวนสิทธิ์ในการลบผลงาน และตัดสิทธิ์การแข่งขันของผู้เข้าประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ในกรณีที่ทีมงานพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมรายใดกระทําโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้ชนะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้าง ความเสื่อมเสีย หรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และระงับบุคคลดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรมโดย ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ผู้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและ/หรือภาษีอื่นใด(ถ้ามี) อันเกิดจากรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการ ร่วมกิจกรรมนี้แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากการรับรางวัลแต่เพียงผู้เดียว
 12. คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. 2564 ไปจนถึงวันที่ 19 ก.ค. 2564
 14. ประกาศผลผู้ชนะรอบแรกวันที่ 26 ก.ค. 2564
 15. ผู้อ่านสามารถโหวตครีเอเตอร์ที่ตัวเอง ชื่นชอบได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ค. ถึงวันที่ 8 ส.ค. 2564
 16. ประกาศผลผู้ชนะรางวัลและ วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 17:00 น บน Facebook: WeComics TH
 17. ผู้ชนะอันดับที่ 1-10 จะได้รับเงินรางวัลและของรางวัล ในกรณีที่ผู้ชนะตกลงเซ็นสัญญาจากการ์ตูนที่ได้รับรางวัล กับทาง WeComicsTH
 18. ผู้ชนะอันดับที่ 11- 20 และ ขวัญใจ foodpanda จะได้รับเงินรางวัลและได้รับการพิจารณาเป็นครีเอเตอร์กับ WeComicsTH
 19. สําหรับผู้ที่ได้รับเลือกเซ็นสัญญา จะต้องมารับรางวัลและเซ็นสัญญากับทาง WeComicsTH ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2554
 20. ผู้ที่ส่งผลงานและปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้นอกเหนือช่วงเวลากิจกรรม จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu