[คอร์ส] The Connectivity of Gamification COG#1 เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม

ประชาสัมพันธ์

คอร์สนี้เป็นของมหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ ที่ได้ทำการจับมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเปิดตัวหลักสูตร The Connectivity of Gamification COG#1 เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม เชื่อมโยงศาสตร์แห่งเกม เพื่อสร้างธุรกิจที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้ พบกับ Guest Speaker of COG#1 มากมาย

6 หัวข้อ 6 หลักสูตร 6 วัน ประกอบไปด้วย

  • หัวข้อ #1 : START UP, START YOUR GOAL
  • หัวข้อ #2 : KNOW YOURSELF, FLOW YOUR LIFE
  • หัวข้อ #3 : THE KING OF MARKETING!
  • หัวข้อ #4 : THE DISRUPTION TO EVOLUTION
  • หัวข้อ #5 : GLOBALLY CONNECTED LOCALLY INVESTED
  • หัวข้อ #6 : Wrap Up for all Games

ราคาหลักสูตรละ 6,000 บาท ไม่สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ เหมาจ่าย 30,000 บาท ตลอดหลักสูตร (เทียบโอนหน่วยกิตได้)

  • ช่วง Early Bird รับส่วนลด 20% (ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563)
  • โปรโมชั่น Family Package มา 4 จ่าย 3 (นามสกุลเดียวกัน/บริษัทเดียวกัน)
  • โปรโมชั่น ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับส่วนลด 30%

ปล. รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน/หัวข้อ เท่านั้น !!

*เริ่มเรียนหลักสูตรแรกวันที่ 7 มีนาคม 2020

สนใจลงทะเบียน : [คลิก]

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu