โครงการ “depa Game Online Academy”

ประชาสัมพันธ์

โครงการ “depa Game Online Academy” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรเกมผ่านหลักสูตรออนไลน์ หนุนอุตสาหกรรมเกมไทยก้าวไกลระดับโลก มุ่งสร้างความรู้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมเกมผ่านหลักสูตรการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Website และ Mobile Application รองรับทั้งระบบ Android และ iOS

โดยเนื้อหาหลักสูตรแบ่งออกเป็น 4 หลักสูตรดังนี้

  • G. Academy in Art
  • G. Academy in Design
  • G. Academy in Programming
  • G. Academy in Character

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ depaGameOnlineAcademy https://www.facebook.com/depagoa/

แหล่งที่มา TGA – Thai Game Software Industry Association

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu