“ดีป้า” เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการด้าน Digital Content (Game, Characters, Animation, Graphic) ในระยะ Growth stage

ประชาสัมพันธ์

“ดีป้า” เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการด้าน Digital Content (Game, Characters, Animation, Graphic) ในระยะ Growth stage เพื่อขยายโครงสร้างธุรกิจผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย รับเงินสนับสนุน 5,000,000 บาท

กำหนดการ

  • รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2564
  • พิจารณาโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564
  • นำเสนอโครงการ : 19 – 24 กุมภาพันธ์ 2564
  • ประกาศผล : 25 มีนาคม – 31 มีนาคม 2564

รายละเอียด

  • ตรวจสอบรายละเอียดประกาศครั้งที่ 3 ได้ที่ https://cutt.ly/Wj0cLnq
  • ตรวจสอบรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ QR Code หรือ https://cutt.ly/yjMA9td

แหล่งที่มา depa Thailand

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu