[งานประกวด] แข่งขัน “TPA’s Partner”

ประชาสัมพันธ์

สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ขอเชิญนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “TPA’s Partner” ชิงสิทธิ์ไปดูงานบริษัทชั้นนำ ณ ประเทศสิงคโปร์ และเข้ากลุ่ม TPA-Alumni

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
  2. เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1-4
  3. อายุ 18 – 23 ปี และไม่จำกัดเพศ

ระยะเวลาการสมัคร

  • เปิดรับสมัครโครงการ กรอกแบบฟอร์มสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ TPA’s Partner 12 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563

ติดต่อสอบถาม

  • เบอร์ติดต่อ: 064-145-1932 หรือ 085-878-3637
  • Email: projects@thaiprogrammer.org
  • Fanpage Facebook : สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย

แหล่งที่มา contestwar.com/

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu