Event Game Jam 48 ชม. โดย FiT Game Jam 2022

ประชาสัมพันธ์

Event Game Jam 48 ชม. โดย FiT Game Jam 2022 มหกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรม FIT Game Jam (Fine Arts Game Jam) ที่ใหญ่ที่สุด จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร : การแข่งขันสร้างเกมมรดกวัฒนธรรมจากโจทย์กรมศิลปากร ภายใน 48 ชั่วโมง

กำหนดการ

  • วันเสาร์ที่ 2- วันจันทร์ 4 กรกฏาคม 2022 นี้!

สถานที่แข่งขัน

  • อาคารสำนักงานกรมศิลปากร เทเวศร์
  • เลขที่ 81/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

รางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับ ประกาศนียบัตร หลังจบการแข่งขัน!

สมัครได้ที่นี่ : [คลิก]

แหล่งที่มา Daydev

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu