[งานแข่งขัน] แข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic

ประชาสัมพันธ์

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สมาคมเมกเกอร์ประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป องค์กร และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2020 by Software Park Thailand รูปแบบ Self Driving Car + Logistic ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมของรางวัลที่ระลึก

รูปแบบของการแข่งขัน

 • ภารกิจการส่งของจากศูนย์กระจายสินค้าไปยังปลายทางด้วยหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนไปตามเส้นทางที่มีลักษณะเป็นถนนภายในเมืองจำลองได้ด้วยตัวเองโดยไม่จำกัดเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ ทีมผู้เข้าแข่งขันสามารถสร้างและโปรแกรมหุ่นยนต์มาได้ล่วงหน้า

รุ่น/ผู้เข้าแข่งขัน

 1. ทีมผู้เข้าแข่งขันหุ่นยนต์ประกอบด้วยสมาชิกในทีมไม่เกิน 4 คน (รวมอาจาร์ยที่ปรึกษา หากมี)
 2. การแบ่งรุ่นผู้เข้าแข่งขันมี 1 รุ่น คือ รุ่น Open (ไม่จำกัดอายุผู้เข้าแข่งขัน)
 3. ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถมีรายชื่อเป็นผู้เข้าแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

กำหนดรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2563
 • แข่งขันในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันและของที่ระลึกจากการแข่งขันในวันซ้อม
รางวัลของผู้ชนะการแข่งขันในเบื้องต้น อาจมีเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 1 รางวัล
 • รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจิราวรรณ บุญโพธิ์ โทรศัพท์ 0-2583-9992 ต่อ 1442
 • โทรสาร 0-2583-2884
 • อีเมล์: jirawan@swpark.or.th หรือ tes@swpark.or.th
 • www.facebook.com/RoboInnovator

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu