[งานประกวด] โครงการ Startup Thailand League 2021

ประชาสัมพันธ์

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา(P-SEDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัย ตรี โท เอก ทุกชั้นปี สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการ Startup Thailand League 2021 ชิงทุนพัฒนาต่อยอด

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นิสิต นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัย ให้สามารถพัฒนาตนเองเพื่อเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) ได้

คุณสมบัติ

 1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ตรี โท เอก ทุกคณะ ทุกชั้นปี ทุกวิทยาเขต
 2. สมาชิกในทีม 3 – 5 คน
 3. สมาชิกในทีมจะต้องมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อย 2 คน

กำหนดการ

 • รับสมัคร : 25 ม.ค. – 28 ก.พ. 64 ปิดรับสมัครทันทีเมื่อครบ 20 ทีม link สมัคร : https://forms.gle/jue5XNXd2DbJo1KN7
 • ประกาศรายชื่อ : 2 มี.ค.64
 • วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2564 ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมเป็นรูปแบบOffline
 • ส่งผลงาน (Proposal & VDO นำเสนอผลงาน) : 9 เมษายน 2564
 • คัดเลือกทีมเป็นตัวแทน ม.อ. เพื่อแข่ง Startup Thailand League : 19 เมษายน 2564
 • กิจกรรมอบรมเฉพาะด้าน Coaching : เดือนพฤษภาคม 2564
 • Pitching นำเสนอผลงานรอบระดับภูมิภาค : 12 – 13 มิ.ย.64
 • Demo Day : เดือนสิงหาคม 2564

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook page : P-seda สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา
 • E-mail : psustartup.tl@gmail.com
 • เบอร์โทรศัพท์ : 074-289358 พี่กุล

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu