ประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง “เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล”

ประชาสัมพันธ์

WeComics ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดแฟนอาร์ตจากการ์ตูนและนิยายดัง “เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล” หัวข้อ “วันสงกรานต์ของฟีเรนเทียและเฟเรส” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

 • วาดแฟนอาร์ตตัวละคร ฟีเรนนเทีย และ/หรือ เฟเรส จากการ์ตูนเรื่อง เกิดใหม่ชาตินี้ฉันจะเป็นเจ้าตระกูล ในธีม “วันสงกรานต์ของฟีเรนเที่ยและเฟเรส”
 • ไม่จํากัดสไตล์การวาด ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ภาพขาวดําหรือภาพสี วาดในคอมพิวเตอร์หรือในกระดาษก็ได้
 • ขนาดของภาพขั้นต่ํา 1024 x 1366 หรือขนาด A4 สําหรับผู้ที่วาดบนกระดาษ
 • หนึ่งคนสามารถส่งผลงานกี่ชิ้นก็ได้ ไม่จํากัด
 • ไม่อนุญาตให้นําผลงานของคนอื่นมาใช้ในการประกวด
 • ไม่อนุญาตให้นําผลงานที่เคยเผยแพร่บนแพลตฟอร์มอื่นมาใช้ในการประกวด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือกล่าวอ้างถึง สถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ การเมือง ศาสนา ความรุนแรง และลักษณะที่ยั่วยุหรือล่วงละเมิดทางเพศ
 • เจ้าของผลงานยินยอมให้ทีมงาน WeComics TH มีสิทธิ์ในการนําผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการโปรโมต เผยแพร่ หรือแก้ไขดัดแปลงได้โดยมิต้องได้รับอนุญาต
 • ในกรณีที่ทีมงานพบว่าผู้ร่วมกิจกรรมรายใดกระทําโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นเป็นผู้ชนะ ประพฤติตัวไม่เหมาะสม สร้างความเสื่อมเสีย หรือทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และระงับบุคคลดังกล่าวในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คําตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลากิจกรรม

 • ส่งผลงาน 1 – 30 เมษายน 2565
 • โหวตผลงานรอบ 20 คนสุดท้าย 1 – 8 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศรางวัล 10 พฤษภาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

 • แฟนเพจ WeComics TH
 • อีเมล we.support@wecomics.in.th
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu