[เรียนฟรี] ศรีปทุมเปิดให้เรียน Game Development Project Management #2 ฟรี !!

ประชาสัมพันธ์

สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการด้านการพัฒนาเกม รุ่น2 (GameDevelopment Project Management #2)

กำหนดการ และสถานที่

  • เริ่มเรียนในเดือนกันยายนนี้
  • ณ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม

  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องทำงานในด้านเกม และหรือเกี่ยวข้องกับงานเกม
  • ผู้เข้าร่วมอบรมต้องสามารถเข้าร่วมอบรมจนจบโครงการได้

สมัครได้โดยการ แสกน QR ลงชื่อสมัครได้เลย

  • หมายเหตุ : เรียนวันเสาร์/อาทิตย์ เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2563 ระยะเวลาเรียน 4-5 เดือน

แหล่งที่มา Thai Game Developers Corner (TGDC)

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu