Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย

ประชาสัมพันธ์

Innovation for Aging Society นวัตกรรมเปลี่ยนอนาคตสูงวัย (Incubation & Acceleration Program)โครงการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเพื่อสังคมสําหรับผู้สูงอายุ ปี 2 ถ้าคุณคือนักพัฒนาที่มองเห็นว่า ประเด็นสังคมผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป อยากลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างสังคมสูงวัยให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต นี่คือโครงการที่คุณไม่ควรพลาด

ยังแฮปปี้ ร่วมกับ NIA สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการเพื่อสังคมและเหล่านวัตกร (Innovator) ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ได้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุของไทยในอนาคต ใน 6 ประเด็น คือ Finance / Health / Cognitive Health / Social & Connectivity / Universal Design / Activities of Daily Living

30 ทีมที่ได้รับคัดเลือก จะได้เข้าร่วมกิจกรรม online workshop เพื่อเพิ่มทักษะ ปั้นไอเดียเจ๋งๆ สู่การลงมือทำได้จริง พร้อมร่วมนำเสนอไอเดียที่นำไปสู่โอกาสการเป็น 5 ทีมสุดท้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทีมละไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท*

สมัครได้แล้ววันนี้จนถึง 26 มิ.ย. 65

*หมายเหตุ เงื่อนไขในการรับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรม เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้มอบทุน (สสส.)

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu