แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE “International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)”

ประชาสัมพันธ์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE “International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)” ชิงเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร IYMYC 2022 และบัตรกำนัล SE-ED Gift Card

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแข่งขันทักษะด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและประดิษฐ์หุ่นยนต์ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับเยาวชนไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 • ให้เยาวชนไทยรู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่ใช้งานได้จริงด้วยตนเอง
 • ให้เยาวชนไทยรู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
 • ให้เยาวชนไทยเรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนเยาวชนชาติสมาชิกในระหว่างการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน

 • Robot Creation ออกแบบสร้างหุ่นยนต์ตามความคิดสร้างสรรค์
  • รุ่นจูเนียร์ ประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี
  • รุ่นซีเนียร์ มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี
  • รุ่นซีเนียร์ ปวช. อายุ 15-18 ปี
 • Robot Design ออกแบบวาดรูปโลกของหุ่นยนต์ตามจินตนาการ
  • รุ่นจูเนียร์ ประถมศึกษา อายุ 8-12 ปี
  • รุ่นซีเนียร์ มัธยมศึกษา อายุ 13-18 ปี
  • รุ่นซีเนียร์ ปวช. อายุ 15-18 ปี

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขัน 1 คน สามารถเข้าแข่งขันได้ทั้ง สองรายการ

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนรับสมัครและส่งผลงาน (ออนไลน์) วันที่ 13 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อทีมทั้งหมดที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน วันที 22 กรกฎาคม 2565
 • ตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ออนไลน์) โดยคณะกรรมการ IYRC นานาชาติ ณ เมืองแทจอน (Daejeon) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลการแข่งขัน บนหน้าเพจเฟซบุ๊ก IKIDSWEB และเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com วันที่ 25 สิงหาคม 2565
 • พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดตามข้อมูลได้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก IKIDSWEB และเว็บไซต์ www.se-edstemeducation.com

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัล Gold Prize
  • เหรียญรางวัล Gold Prize และเกียรติบัตร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
  • บัตรกำนัล SE-ED Gift Card มูลค่า 3,000 บาทต่อทีม
 • รางวัล Silver Prize
  • เหรียญรางวัล Silver Prize และเกียรติบัตร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
  • บัตรกำนัล SE-ED Gift Card มูลค่า 2,000 บาทต่อทีม
 • รางวัล Bronze Prize
  • เหรียญรางวัล Bronze Prize และเกียรติบัตร IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
  • บัตรกำนัล SE-ED Gift Card มูลค่า 1,000 บาทต่อทีม

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่สมัครลงทะเบียนเข้าแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน IYMYC 2022 จากต่างประเทศ
 • เหรียญรางวัลและเกียรติบัตรกำหนดโดย IYMYC 2022 จากต่างประเทศ และจะถูกส่งมามอบให้ เมื่อการประกาศผลการแข่งขันสิ้นสุดแล้ว

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานการแข่งขัน IYMRC 2022 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทรศัพท์ 0 2826 8263 หรือ 086 971 8900 (ครูเม)

แหล่งที่มา se-edstemeducation.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu