Nintendo จับมือกับ DEPA, TGA และ Infofed สนับสนุนนักพัฒนาเกมไทย

ประชาสัมพันธ์

ในงานแถลงข่าวโครงการ Game Accelerator Program ทาง Kamon Yoshimura หัวหน้าทีมพัฒนาความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Nintendo ร่วมแถลงในรูปแบบวิดีโอ ถึงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และบริษัท e-sports สัญชาติไทย Infofed ในโครงการ Game Accelerator Program

โดยโครงการ Game Accelerator Program เป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้พัฒนาเกมสัญชาติไทยของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นการพัฒนาเกม 4 หมวดยอดนิยม อันประกอบไปด้วย

  1. Action
  2. Adventure
  3. Strategy
  4. Sport (Casual game)

ผู้เข้าร่วมต้องอยู่ภายใต้บริษัท หรือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกมที่มีผลงานมาก่อน และเกมที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นเกมที่พัฒนาสำหรับแพลตฟอร์มมือถือเท่านั้น 4 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกในรอบสุดท้าย (หมวดเกมละ 1 ทีม) จะได้สิทธิประโยชน์ดังนี้

  • ได้รับโอกาสต่อยอดพัฒนาเกมกับ Nintendo แบบเป็น Licensed Developer
  • ได้รับเงินสนับสนุนเงินค่าชุดพัฒนาเกม (dev kit)
  • ได้รับโอกาสให้เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนในอุตสาหกรรมเกมผ่านรูปแบบการเจรจาจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการทดลองเกมในตลาดจริง

กำหนดการ

  • เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564
  • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 30 มีนาคม 2564

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : [คลิก]

แหล่งที่มา depa Game Accelerator Program

, , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu