OSSC Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Blockchain Technology For Business”

ประชาสัมพันธ์

OSSC Forum ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Blockchain Technology For Business”

วันเวลาและสถานที่ในการจัดงาน

 • วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560
 • เวลา 13.00 – 16.00 น.
 • Lasix without prescription

 • ณ ห้องประชุม C01 ชั้น 9
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

กำหนดการ

 • 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับเอกสารและอาหารว่าง
 • 13.25 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่กิจกรรม
 • 13.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “Blockchain Technology For Business”
  • dopoxetine online วิทยากรโดย คุณสถาพน  พัฒนะคูหา
  •  กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท สมาร์ท คอนแทร็กต์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 15.30 น. ช่วงคำถาม-คำตอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • 16.00 น. สิ้นสุดการจัดกิจกรรม

ปล1. กำหนดการและรายละเอียดสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่หารือร่วมกับวิทยากรและตามสถานการณ์
ปล2. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • เจ้าหน้าที่ คุณอภิญญา และ คุณภัทรพร
 • Tel : 02-141-7235
 • โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมภายใน
 • วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 นี้
 • แจ้งรายชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง บริษัท พร้อมเบอร์โทร และ e-mail
 • ทุกท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมมาที่ E-mail: depa_ossc@depa.or.th order nolvadex

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu