[รับสมัครงาน] PIGSSS GAMES กำลังหา ZBrush Modeler สายฟรีแลนซ์ด่วน !!

ประชาสัมพันธ์, หางาน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • ZBrush Modeler (Freelance)

ความสามารถที่ต้องการ

  • มีความเข้าใจในการขึ้น Model จาก ZBrush แล้ว Retopology ลง Maya
  • มีความเข้าใจการทำ Low polygon UV สำหรับเกม
  • มีความรู้เกี่ยวกับ Software สำหรับทำ Texture เช่น Substance Painter หรือโปรแกรมอื่นๆ
  • ใช้ Maya , ZBrush , Photoshop ได้อย่างชำนาญ
  • มีความรับผิดชอบ และความอดทนสูง
  • สามารถ clean up File เพื่อส่งต่องานได้

ส่ง Portfolio ไปได้ที่ email : suphot@pigsssgames.com

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu