THAILAND BUSINESS BOARD GAME CHALLENGE 2021 (แข่งออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์

น้อง ๆ โรงเรียนไหนเล่นบอร์ดเกม STONE AGE เป็น ขอแนะนำ รายการแข่งขัน “THAILAND BUSINESS BOARD GAME CHALLENGE 2021 (แข่งออนไลน์)” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 27 ตุลาคม 2564  (รับสมัครไม่เกิน 32 ทีม)
 • เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 จะมีการจัดประกบคู่การแข่งขัน และกำหนดวันแข่งของแต่ละคู่
 • การแข่งขันเริ่มต้น 6 พฤศจิกายน จนถึง 25 ธันวาคม 2564

รายละเอียดการแข่งขัน

 • เกมจำลองกลยุทธ์การจัดการและบริหารทรัพยากร (รูปแบบออนไลน์) 
 • 1 โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน สามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น ทีมละ 2 คน 
 • เกมที่ใช้ในการแข่งขัน คือ เกม STONE AGE เป็นเกมประเภท Resource Management โดยจะเป็นการแข่งเกมระบบ 1 โรงเรียน Vs 1 โรงเรียน  : Single Eliminate 

วันแข่งขัน

 • ทางผู้จัดจะสร้างห้องใน boardgame arena และเชิญ user ของโรงเรียนที่ทำการแข่งขันในรอบนั้นๆ  ให้สามารถกดเข้าไปลงทะเบียน REGISTER กับห้องที่สร้างไว้แข่งขัน
 • ทางผู้จัดจะส่งลิงค์ google meet หรือช่องทางอื่นๆ ไปให้กับผู้แข่งขันในวันนั้น เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกับกรรมการระหว่างการเล่น
 • ตลอดทั้งเกมจะกำหนดให้มีเวลาคิดทีมละ 60 นาที (หากเวลาหมดระบบจะเตือนโดยมีเวลาเป็นสีแดง หากยังเกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้ เกมจะจบทันทีแล้วให้อีกฝ่ายหนึ่งชนะ)
 • ผลคำตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุดสำหรับการแข่งขันรอบนั้น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) หรือเทียบเท่า
 2. ไม่จำกัดเพศ และสามารถศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่ต่างกันได้
 3. ต้องมีบัตรประจำนักเรียนที่ติดรูปถ่ายหรือบัตรประจำตัวประชาชน (เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในวันแข่งขันจริง)

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ : 10000 บาทพร้อมโล่และใบประกาศนียบัตรรางวัล
 • รองชนะเลิศ : 5000 บาท และใบประกาศนียบัตรรางวัล
 • อันดับ 3 : 3000 บาท และใบประกาศนียบัตรรางวัล
 • อันดับ 4 : 1500 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • อันดับ 5 – อันดับ 10 :  500 บาท และใบประกาศนียบัตร
 • ทีมที่เข้าร่วมทุกทีมจะได้ใบประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

สำหรับผู้ที่สนใจ

 • สมัคร User ฟรีของแพลตฟอร์มที่ใช้แข่งขัน แล้วนำชื่อ user ไปใช้กรอกใบสมัคร [คลิก]
 • สมัครเข้าร่วมแข่งขันได้เลย ลิงค์นี้ [คลิก]
 • หรือ Scan QR CODEรายชื่อ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่ง
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิก]

แหล่งที่มา Lanlalen ลานละเล่น

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu