THE CORE OF GAME DESIGN งานสัมนาดีๆ สำหรับคนอยากเป็นเกมดีไซน์เนอร์

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมนาในหัวข้อ “THE CORE OF GAME DESIGN” หัวใจหลักในการออกแบบเกม

  • โดย
    • อาจารย์ สรวิชญ์ โมกขาว
    • จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อยากรู้วิธีการออกแบบเกมเป็นอย่างไร ออกแบบในรูปแบบไหนให้น่าสนใจ เชิญทางนี้ !!

วันเวลาและสถานที่ในการจัดงาน

  • วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560
  • 9.00 – 11.00 น.
  • ST 1308 ชั้น 3, Science & Technology

แหล่งที่มา KMITL : Game Develop And Design

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu