React Advanced Topics

/React Advanced Topics
React Advanced Topics 2018-10-16T15:44:02+00:00

รายละเอียด

รูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่นในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลาย ตั้งแต่เว็บที่มีการทำงานเรียบง่ายจนถึงเว็บที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งการทำเว็บที่มีความซับซ้อน ก็ต้องการเทคนิคในการพัฒนาขั้นสูงตามไปด้วย

Firebase คือ cloud platform ของ Google ที่ช่วยลดงานฝั่ง backend ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เมื่อทำงานผสานกับรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ GraphQL แล้ว การจัดการข้อมูลจะง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง นอกจากนั้น ภายในคอร์สเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม ทันสมัยด้วย Material UI ซึ่งเป็น UI framework อันดับหนึ่งในปัจจุบันอีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนจบ

สามารถพัฒนาเว็บไซต์สไตล์ Material ด้วย React JS ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับ Firebase และ GraphQL ได้

พื้นฐานที่จำเป็น

พื้นฐานการพัฒนาเวบไซต์ด้วย React หรือผ่านคอร์ส Web Development with React มาก่อน

เนื้อหาการสอน

  • ทบทวนการพัฒนาเวบไซต์ด้วย React และ Redux

  • การใช้งาน Material UI

  • การทำอนิเมชั่นอย่างง่ายใน React

  • การเก็บข้อมูลใน Firebase Firestore

  • การ authenticate ด้วย Firebase Auth

  • การใช้งาน Firebase Cloud Functions

  • การเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน GraphQL

ตารางเรียน

เรียนทั้งหมด 14 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน
วันที่ เวลา
24 พฤศจิกายน 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
25 พฤศจิกายน 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
สมัครเรียนที่นี่
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร