รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

Apple รวม Apple Arcade เข้ากับบริการสมัครสมาชิกอื่น ๆ ผ่านทาง Apple One

ข่าว

Apple ประกาศว่าจะรวมบริการสมัครสมาชิกเกม Apple Arcade เข้ากับบริการอื่น ๆ โดยให้เราเสียค่าบริการผ่านทางช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งช่องทางดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า Apple One บริการใหม่ที่จะรวมบริการของ Apple ต่าง ๆ แพ็ครวมกันไว้ ไม่ว่าจะเป็น

Menu