รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

[งานประกวด] ประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต Bankhunsamutchin Mascot Contest 2020 ภายใต้แนวคิด อัตลักษณ์ความเป็นบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ ชิงรางวัลที่พักบ้านขุนสมุทรจีน ฟรี 2วัน 1 คืนพร้อม ประกาศนียบัตร

Menu