รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

DEPA เชิญส่งผลงาน คัดเลือกเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award 2020

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA เชิญชวนทุกท่านที่มีผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award 2020 จำนวน 6 สาขา

Menu