รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

“ดีป้า” เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการด้าน Digital Content (Game, Characters, Animation, Graphic) ในระยะ Growth stage

“ดีป้า” เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการผู้ประกอบการด้าน Digital Content (Game, Characters, Animation, Graphic) ในระยะ Growth stage เพื่อขยายโครงสร้างธุรกิจผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย รับเงินสนับสนุน 5,000,000 บาท

DEPA เชิญส่งผลงาน คัดเลือกเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award 2020

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA เชิญชวนทุกท่านที่มีผลงานโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมส่งผลงานเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลแห่งเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award 2020 จำนวน 6 สาขา

Menu