ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2562 : Innovation for Crime Combating Contest 2019

เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจมากๆ ครับ น่าสนใจถึงขนาดต้องหยิบมาแชร์เลย

อ่านต่อ
Menu