รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

ผลการศึกษาเผย การเชื่อมโยงกันระหว่างระบบ Loot Boxes และ การพนัน !!

บทความนี้มาจาก Addictive Behaviors ที่ตีพิมม์ไปเมื่อเดือนที่แล้ว โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบ Loot Boxes และการพนัน ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยจากการศึกษาของ University of British Columbia’s Centre for Gambling ทางนักวิจัยได้เริ่มทำการวิจัย 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ….

Menu