รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

[งานประกวด] “Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท Private Division ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน “Space Youth Challenge 2021 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ” ชิงเงินรางัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Menu