รวมบทความที่น่าสนใจ

สาระความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง

[คอร์ส] The Connectivity of Gamification COG#1 เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม

คอร์สนี้เป็นของมหาวิทยาลัยโลจิสติกส์ ที่ได้ทำการจับมือกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการเปิดตัวหลักสูตร The Connectivity of Gamification COG#1 เรียนรู้ธุรกิจผ่านเกม เชื่อมโยงศาสตร์แห่งเกม เพื่อสร้างธุรกิจที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อสำคัญที่เราจะได้เรียนรู้ พบกับ Guest Speaker of COG#1 มากมาย

Menu