Web Development with React

/Web Development with React
Web Development with React 2018-10-16T15:42:25+00:00

รายละเอียด

เทรนด์การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบันคือการพัฒนาเว็บไซต์แบบ Single Page Application (SPA) และเชื่อมต่อกับ back-end ผ่าน API ทำให้กระบวนการพัฒนามีความคล่องตัวมากขึ้น และเว็บไซต์ที่พัฒนาก็ทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากด้วย

React คือ Javascript library ที่ช่วยให้เราสามารถสร้างเว็บ SPA ได้ง่ายและรวดเร็ว จุดเด่นของ React คือความตรงไปตรงมาในการทำงาน เครื่องมือที่ครบครัน และเป็น library ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ back-end ผ่าน REST API แล้ว ก็ทำให้เราสามารถพัฒนา web application ได้ทุกรูปแบบตามความต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อเรียนจบ

สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย React JS ที่เชื่อมต่อข้อมูลกับ back-end ผ่าน REST API ได้

พื้นฐานที่จำเป็น

– ความเข้าใจในการทำงานของระบบอินเตอร์เน็ตและ browser

– พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เนื้อหาการสอน

  • ปรับพื้นฐาน Javascript และทำความรู้จักกับ ES6

  • เริ่มต้นทำแอพแรกกับ Hello React

  • เรียนรู้เกี่ยวกับ props และ state

  • รู้จัก lifecycle ของ React

  • การใช้งาน React Router

  • การรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP

  • จัดการ state ของแอพด้วย Redux

  • ติดตั้ง Strapi API บน Heroku

  • การใช้งาน Bootstrap ขั้นพื้นฐาน

  • พัฒนาโปรเจค web blog

ตารางเรียน

เรียนทั้งหมด 14 ชั่วโมง จำนวน 2 วัน
วันที่ เวลา
17 พฤศจิกายน 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
18 พฤศจิกายน 2561 9.00 – 12.00 น. พัก 13.00 – 17.00 น.
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร
ชัชพงศ์ สุธีสุขสถาพร