พันธกิจ

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 (01/02/2010) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อ คือ

  1. เพื่อประกอบกิจการการพัฒนาซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. เพื่อประกอบกิจการรับสอนการใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาโปรแกรม รวมทั้งการใช้โปรแกรมต่างๆ

ทำให้เกมเป็นสิ่งที่ “ดี” ของสังคม ซึ่งหมายถึง

  • “ดี” ที่จะสร้าง - เราจึงสอนให้คนสร้างเกม เพื่อให้รู้ว่า การสร้างเกมนั้นสนุกและมีประโยชน์อย่างไร
  • “ดี” ที่จะใช้ - เราจึงสร้างเกมเพื่อให้ หน่วยงานและองค์การต่างๆ นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อส่งเสริมงานของตน
  • “ดี” ที่จะเล่น - เราจึงสร้างเกมเอง ที่ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และรู้ว่าการเล่นเกมนั้นมีประโยชน์อย่างไร

ผลลัพธ์ของพันธกิจทั้งสาม จึงกลายเป็นงานสามส่วน ที่เราให้ชื่อสั้นๆ ว่า “Learn”, “Do” และ “Play” ตามลำดับ

วิสัยทัศน์

ในด้านการสอน ที่โปรเกมมิ่ง คุณภาพการสอนต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง บุคคลากรทุกคนได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดี ผู้สอนทุกคนนอกจากจะมีประวัติด้านการศึกษาที่ดีแล้ว ก็ต้องมีประวัติการทำงานที่ดีด้วย เรามุ่งหวังให้ประสบการณ์จากผู้สอนเหล่านี้ ถูกส่งต่อไปยังผู้เรียนทุกคน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจากนี้ สภาวะแวดล้อมในการเรียนก็เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ห้องเรียนทุกห้อง ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับการเรียนโดยเฉพาะ เราคำนึงถึงปัจจัยทุกๆด้าน ทั้งขนาดห้องต่อจำนวนผู้เรียน แสง เสียง และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้จากห้องเรียนออกไปเต็มที่

ในด้านธุรกิจการพัฒนาซอฟท์แวร์ บริษัท โปรเกมมิ่ง ได้รับการตอบรับที่ดีทันทีเมื่อบริษัทก่อตั้ง ปัจจุบันลูกค้าของบริษัทโปรเกมมิ่งนั้น มีทั้งที่เป็นผู้ลงทุนภายในประเทศ และจากต่างประเทศ จุดเด่นของการบริการของบริษัทโปรเกมมิ่งคือ คุณภาพของผลงานและการดูแลหลังการขาย ตัวแทนของบริษัทสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ที่โปรเกมมิ่ง เราเอาใจใส่ลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างดีและเท่าเทียมกัน ในส่วนของเกมที่เราพัฒนาและวางจำหน่ายเอง ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เล่นเป็นอย่างมาก โดยเราให้ความสำคัญกับเกมที่สนุก และสร้างสรรค์ ปัจจุบันจึงมีกลุ่มผู้เล่นเกมของเราอยู่ทั่วโลก

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นผู้นำผู้ให้บริการทางด้านไอที และเป็นผู้นำด้านการให้ความรู้แก่นักพัฒนามือใหม่ เพื่อให้ก้าวขึ้นมาเป็นนักพัฒนามืออาชีพได้อย่างเต็มตัวด้วยความสอด คล้อง และเอื้ออำนวยกันของวัตถุประสงค์ทั้งสอง บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างชุมชนของนักพัฒนาขึ้นมา การให้ความรู้จะสร้างนักพัฒนาป้อนให้กับอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ เมื่อคุณภาพของนักพัฒนาของไทยมีคุณภาพสูงขึ้น ย่อมทำให้คุณภาพซอฟท์แวร์ของไทยสูงขึ้น และสามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมต่างชาติได้ในไม่ช้า
MD
ProGaming

บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด
522/222 อาคารสปีดเวย์ ชั้น 5 ซอยทรัพย์ธานี ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

© Copyright 2023 ProGaming Co. Ltd.

Gaming as a service

;